Člani stega

V skavtskem letu 2017/2018 naš steg šteje 126 članov. Razporeditev po vejah si lahko ogledate v spodnjem diagramu. 

Po najnovejših podatkih Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v letu 2017/18 šteje 5135 članov. To pomeni, da naš steg predstavlja 2,45% skavtske populacije v Sloveniji. 

Naši voditelji pa predstavljajo 3,05% skavtskih voditeljev v Sloveniji. Teh je okoli 820.

(ustvarjeno: december, 2017)