SKVO se predstavi

Iznajdljivi volk

VV

Radoživa labodka

VV

Zgovorna cvergla

VV

Domiselni svizec

PP

Radovedna pižmovka

IV

Skrbna pižmovka

Projektni voditelj

Živahna žolna

Projektni voditelj

Vztrajna sova

IV

Iskriva taščica

Projektni voditelj

Zaljubljena mravlja

VV

Zavzeti volk

VV

Dobrovoljna pižmovka

PP

Požrtvovalna pižmovka

BB

Neustavljivi volk

Projektni voditelj

Iznajdljiva mravlja

VV

Nabriti orel

IV

Modra sova

Projektni voditelj

Ambiciozni medved

IV

Vestni pingvin

IV

   

 

 

Molitev brezniškega SKVO-ja

Gospod, spet sem tukaj-pred mladino.

Tukaj, kamor si mi ti pokazal pot.

Daj mi moč, da bodo moja dejanja odgovorna

in v luči skavtske obljube in skavtskih zakonov.

Pomagaj mi, da bom dober zgled mladini in

dobra pomoč vsem, ki me potrebujejo.

Naj se naša pot srečno konča.

Amen.