Steg

Steg šteje letos rekordno 123 članov.

Koliko članov šteje posamezna veja, si poglejte v diagramu: