O projektu

V začetku leta 2017 smo pričeli iz izvajanjem triletnega mednarodnega projekta Trialog 4.0, ki ga sofinancira »Nemško zvezno ministrstvo za družino, starejše, ženske in mladino« preko njihovega programa »Sklad za inovacije - spodbujanje mednarodnega mladinskega dela«.

Projekt vodi  neprofitna organizacija »Solijugend (oz. Solidaritätsjugend) Nemčija«, poleg  ZSKSS je partner tudi kosovska neprofitna organizacija »Mladi za združeno Evropo«.  Za ZSKSS projekt izvaja steg Breznica 1.

Projekt Trialog 4.0 predstavlja nadaljevanje predhodnega sodelovanja med tremi državami, na področju krepitve kompetenc mladih oz. mladih odraslih preko vključevanja v aktivnosti mladinskega dela oz. prostovoljstva.

Namen projekta je predvsem krepitev kompetenc mladih in mladih odraslih preko aktivnega udejstvovanja v mladinskih organizacijah. Mednarodno sodelovanje pa dodaja priložnosti spoznavanja drugih kultur, organiziranosti, interesov, izzivov in vrednot mladih in mladih odraslih, znanj in spretnosti na področju mladinskega dela ter prostovoljstva. S sodelovanjem se hkrati krepi participatornost mladinskih aktivnosti v evropskem prostoru.

Projekt izvajajo mladi oz. mladi odrasli s podporo strokovnjakov.

Prvo srečanje s predstavniki Solijugend Nemčija in začetek sodelovanja v projektu Trialog 4.0:

V okviru projekta so načrtovane naslednje aktivnosti:

  • izvedba srečanj mladine treh projektnih držav (v Nemčiji poleti 2018, v Sloveniji v začetku leta 2019 in na Kosovem poleti 2019);
  • (mednarodna) srečanja projektnih partnerjev in podpornih organizacij;
  • informiranje in spodbujanje udejstvovanja v mladinskih organizacijah in v prostovoljstvu;
  • izvedba usposabljanj za sodelujoče v projektu;
  • krepitev mednarodnega sodelovanja med mladinskimi organizacijami ter izmenjevanje znanja in informacij;
  • vzpostavitev in vodenje informativnih centrov namenjenih mladim in mladim odraslim s področja mladinskega udejstvovanja, mladinskega dela in prostovoljstva.

 

 

V Sloveniji je informativni center vzpostavljen pri stegu Breznica 1. Pri nas se lahko oglasite od ponedeljka do petka po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

 

Kontakt za Trialog 4.0 - Slovenija:

Monika Golja

Tel.: 041 902 860

E-pošta: trialog4.0.si@gmail.com