Četa tulečih kojotov

V skavtskem letu 2017-18 četo Tulečih kojotov sestavlja 38 skavtinj in skavtov

Druži nas veselje do rovarčka, ljubezen do Boga, skrb za drugega in strast za skavtstvo. 

(Boh. Bistrica, november 2017)