O projektu

V začetku leta 2017 se je začel projekt Trialog 4.0 med partnerskimi organizacijami "ZSKSS" (Slovenija) , "Mladi za združeno Evropo" (Kosovo) ter Solijugend Bayern. Sponzor projekta je tokrat Solijugend Nemčija.

POMEN ZA MLADINSKO DRUŽBO

Projekt temelji na rezultatih predhodnega projekta (Trialog München / Ljubljana / Priština) in tristranske mreže mladinskega dela na Bavarskem, na Kosovu in v Sloveniji. Namen projekta Trialog 4.0 je, da izkušnje in samorazumevanje mladinskega dela v vseh treh sodelujočih državah (Kosovo, Slovenija, Nemčija) postanejo dostopni tudi drugim državam in mladim aktivistom ter se v ta namen oblikujejo trajnostne strukture.

IDEJA, CILJI IN IZVAJANJE

Na mladinski ravni se bo razvila in vzpostavila mreža mladinskih ambasadorjev mobilnosti na ravni združenja. Delo  poteka na treh ravneh delovanja:

-         Ponudba pripravništva za mlade in mlade odrasle s Kosova in Slovenije v bavarskem mladinskem delu.

-         Srečanja mladih potekajo v tristranskem formatu.

-         Vzpostavitev informacijskih centrov v vsaki od treh držav za prenos znanja in razvoj prostovoljnih priložnosti, zaposlovanje udeležencev in informiranje o mladinskem delu v drugih državah.

 

Na podlagi izkušenj iz leta 2014, projekt s prvim ciljem spodbuja predvsem izmenjave mladih med tremi omenjenimi državami in ima poseben cilj mladim zagotoviti ponudbo čezmejnih obiskov in evropskih prostovoljnih služb. V tem okviru je vzpostavitev lokalnih informacijskih centrov v posameznih partnerskih strukturah pomemben del prenosa informacij o mladinskem delu v drugih državah in obravnave udeležencev za prostovoljne programe.

Za nadaljnjo krepitev izmenjav med organizacijami, je tudi tristranska izmenjava mladih sestavni del projekta, ki bo trajal do leta 2019 in bo prejel sredstva iz Sklada za inovacije Zveznega ministrstva za mladino (Nemčija).

SODELOVANJE IN PODPORA

Kosovo: Mladina za Združeno Evropo

Solijugend Association in nacionalno združenje Bavarske

Bavarski mladinski prstan

Mednarodna menjalnica na Ministrstvu za šolstvo in šport mesta München

Bavarska-kosovska družba

Slovenski konzulat

Kosovski generalni konzulat

Mesto Priština

Kosovsko ministrstvo za mladino in šport

Kosovsko ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enakost

Veleposlaništvo Kosova v Ljubljani